راهنمای تولید تی شرت

  سردوز چهار نخ رویانگ مدل RY-604-4 پلاس   میاندوز اتوماتیک رویانگ مدل RY-F80-ED/AT   سردوز چهار نخ سوپر جت پوزه ای رویانگ مدل RY-QS90     راسته دوز دینام سرخود رویانگ مدل RY-102D   میاندوز بازویی اتوماتیک مچ پهن رویانگ مدل RY-F80-ED/UT