سر دوز چهار نخ

راهنمای تولید تی شرت سه دکمه

شماره عملیات نام چرخ مناسب تصویر ساختار دوخت 1 اتصال نوار لبه آستین به آستین سر دوز چهار نخ 2 دوخت دکمه دکمه زن 3 دوخت سر شانه راسته میان دوز 4 دوخت جادکمه جادکمه زن 5 دوخت سر جیب هفت و هشت 6 دوخت جیب راسته دوز نما دوز 7 دوخت لبه و پایین …

راهنمای تولید تی شرت سه دکمه ادامه »

راهنمای تولید پلوشرت

1. سردوز موتور سرخود RY-S704 2. جادکمه تک پدال RY-783D 3. سردوز اتوماتیک RY-S704-ED 4. نمادوز کامپیوتری RY-630H 5. میاندوز تیغ چپ اتوماتیک RY-664-35 6. دکمه ضربدری RY-373 7. سردوز سرقائمی دار پنوماتیک RY-6900ED-PD