راسته

راهنمای تولید تی شرت سه دکمه

شماره عملیات نام چرخ مناسب تصویر ساختار دوخت 1 اتصال نوار لبه آستین به آستین سر دوز چهار نخ 2 دوخت دکمه دکمه زن 3 دوخت سر شانه راسته میان دوز 4 دوخت جادکمه جادکمه زن 5 دوخت سر جیب هفت و هشت 6 دوخت جیب راسته دوز نما دوز 7 دوخت لبه و پایین …

راهنمای تولید تی شرت سه دکمه ادامه »

راهنمای تولید تی شرت

  سردوز چهار نخ رویانگ مدل RY-604-4 پلاس   میاندوز اتوماتیک رویانگ مدل RY-F80-ED/AT   سردوز چهار نخ سوپر جت پوزه ای رویانگ مدل RY-QS90     راسته دوز دینام سرخود رویانگ مدل RY-102D   میاندوز بازویی اتوماتیک مچ پهن رویانگ مدل RY-F80-ED/UT