تولید پوشاک

راهنمای تولید تی شرت

  سردوز چهار نخ رویانگ مدل RY-604-4 پلاس   میاندوز اتوماتیک رویانگ مدل RY-F80-ED/AT   سردوز چهار نخ سوپر جت پوزه ای رویانگ مدل RY-QS90     راسته دوز دینام سرخود رویانگ مدل RY-102D   میاندوز بازویی اتوماتیک مچ پهن رویانگ مدل RY-F80-ED/UT  

راهنمای تولید پیراهن

شماره عملیات نام چرخ مناسب تصویر ساختار دوخت 1 اتصال مارک پشت یقه راسته دوز نما دوز 2 دوخت یقه (راسته تیغ دار) راسته دوز راسته تیغ دار 3 اتصال آستین (دو سوزن دو قلاب) سر دوز پنج نخ راسته دوز دو سوزن دو قلاب 4 دوخت آستین راسته دوز دو سوزن دو قلاب 5 …

راهنمای تولید پیراهن ادامه »