قیچی عمودبر 8 اینچ دور متغیر رویانگ مدل RY-988-8

قیچی عمودبر 8 اینچ دور متغیر رویانگ مدل RY-988-8 ، قابلیت تغییر سرعت موتور متناسب با انواع پارچه را داراست.