قیچی عمودبر 12 اینچ دور متغیر رویانگ مدل RY-988-12

قیچی عمودبر 12 اینچ دور متغیر رویانگ مدل RY-988-12 ، قابلیت تغییر سرعت موتور متناسب با انواع پارچه را داراست.