قیچی عمودبر 10 اینچ دور متغیر رویانگ مدل RY-988-10

قیچی عمودبر 10 اینچ دور متغیر رویانگ مدل RY-988-10 ، قابلیت تغییر سرعت موتور متناسب با انواع پارچه را داراست.