سرطاقه بر اتوماتیک رویانگ مدل RY-3-AUTRY

سرطاقه برها از لحاظ قدرت به دو نوع ظریف و ضخیم 
جهت برش موکت و از لحاظ عملکرد به دو نوع دستی و اتوماتیک تقسیم میشوند.