دکمه دوز سه کاره (ضربدری) رویانگ مدل RY-1377D

دکمه دوز سه کاره (ضربدری) رویانگ RY-1377D با قابلیت دوخت دکمه به صورت دو سوراخ ، چهار سوراخ و ضربدری و مجهز به موتور مستقیم (بدون تسمه) می باشد و همچنین به کاربر امکان تعیین تعداد حرکت سوزن را می دهد. در صورت تعویض فک امکان دوخت انواع دکمه ها فراهم می شود.