کابویی دو یا سه سوزنه (ظریف-ضخیم) غلطکدار رویانگ مدل RY-927-928-937

مجهز به موتور مستقیم (بدون تسمه) می باشد. کابویی دو یا سه سوزنه مناسب جهت دوخت شلوار و یا آستین پیراهن و محل هایی مانند آن استفاده می شود و همچنین دارای غلطک می باشد.