چرخ خیاطی راسته ضخیم دوز کمپلت درشت رویانگ RY-202

تماس بگیرید

چرخ خیاطی صنعتی

راسته دوزها

چرخ خیاطی صنعتی رویانگ RY-202 راسته ضخیم دوز (کمپلت درشت) با قابلیت دوخت 7 میلیمتر می باشد.

چرخ خیاطی راسته ضخیم دوز رویانگ مناسب جهت رویه کوبی مبل و پارچه های ضخیم است.