چرخ خیاطی دو یا سه سوزنه کابویی غلطک دار رویانگ مدل RY-927-928D

تماس بگیرید

مجهز به موتور مستقیم (بدون تسمه) می باشد. چرخ خیاطی دو یا سه سوزنه کابویی مناسب جهت دوخت شلوار و یا آستین پیراهن و محل هایی مانند آن استفاده می شود.