چرخ التراسونیک جوش نقطه ای نیوگلد

چرخ التراسونیک جوش نقطه ای ، جهت اتصال کش و فرم دهنده روی بینی می باشد مدت زمان و درجه حرارت دستگاه با توجه به ضخامت ماسک تعیین می گردد.جهت جلوگیری از آسیب رسیدن احتمالی به بدنه ی ماسک می توان مدت زمان اتصال را کاهش داد.