نمازن لیزری رویانگ مدل RY-13080L

این دستگاه موتور در محیط 80*130 سانتی متر امکان اجرای طرحهای مختلفی که توسط نرم افزار طراحی شده اند را دارا می باشد همچنین با توجه به لیزر موجود در دستگاه امکان ایجاد حفره و یا ایجاد فریم هایی جهت استفاده در قاپک دوزی و فیلتو دوزی را دارد.