نمادوز سه کاره کامپیوتری رویانگ مدل RY-1903

نمادوز سه کاره کامپیوتری رویانگ مدل RY-1903 مناسب جهت دوخت بست در محل های مختلف لباس (پل کمر، جیب و …) می باشد. در صورت تعویض فک چرخ خیاطی نمادوز کامپیوتری رویانگ قابلیت دوخت دکمه را نیز دارد.