ماکاسین کامپیوتری نیوگلد مدل NG-1780

مناسب جهت دوخت نمای مبل و همچنین دارای بیش از 100 مدل دوخت حاشیه دوزی می باشد.