ماشین گلدوزی تک کله فورت اور (شنیل دوزی و قلاب دوزی) مدل FT-901+1CT

تماس بگیرید

ماشین گلدوزی تک کله فورت اور (شنیل دوزی و قلاب دوزی) برای نمونه گیری و یا دوخت های ترکیبی تزئینی می‏باشد که با توجه به این که 3 نوع دوخت تزئینی را در اختیار کاربر می‏گذارد امکان اجرای طرح های ترکیبی میسر می‏نماید.