ماشین گلدوزی دو کله ( قیطان + نوار + پولک دوبل + منجوق ) فورت اور

تماس بگیرید

این دستگاه از نوع ماشین های چند کاره میباشد که دارای محیط گلدوزی 85*60 سانتیمتر با قابلیت اجرای طرح های ترکیبی و تزئینی میباشد.