مادگی (جا دکمه) اتوماتیک تک پدال رویانگ مدل RY-783D

 مادگی (جادکمه) موتور سرخود رویانگ کاملاً بیصدا و کم مصرف می باشد. شروع و پایان حرکت در این دستگاه به وسیله حسگرهای دیسک کنترل می شود که این نوع عملکرد باعث کمتر شدن استهلاک و صدای دستگاه می شود.