قیچی برش دور متغیر رویانگ مدل 8-RY-988

تماس بگیرید

قیچی برش دور متغیر رویانگ مدل 8-RY-988 سروو موتور می باشد که قابلیت تغییر سرعت موتور را جهت برش پارچه های مختلف داراست.