قیچی برش دور متغیر رویانگ مدل 10-RY-988

تماس بگیرید

قیچی برش دور متغیر رویانگ مدل RY-988-10 سروو موتور می باشد که قابلیت تغییر سرعت موتور را جهت برش پارچه های مختلف داراست.