دیگ بخار رویانگ مدل RY-80-120L

دارای دیگ بخار گازی 80-120 لیتری می باشد .همچنین قابلیت استفاده همزمان 4 خروجی جهت دسته اتو بدون برق و یا 10 دسته اتو با برق را دارد.