دکمه فیدر تغذیه اتوماتیک رویانگ RY-1377D-ASQ

دکمه فیدر (تغذیه اتوماتیک) مدل RY-1377D-ASQ قابلیت دوخت دکمه های دو یا چهار سوراخ که در دکمه های چهار سوراخ به حالت ساده و ضربدری را دارد. همچنین این دستگاه مجهز به تغذیه اتوماتیک دکمه می باشد که این قابلیت، سرعت عملکرد آن را تا 5 برابر نسبت به مدل های ساده افزایش داده است.