دکمه دوز موتور مستقیم لی گلد مدل LG-373D

تماس بگیرید

چرخ خیاطی دکمه دوز موتور مستقیم لی گلد مدل LG 373D قابلیت دوخت دکمه های دو یا چهار سوراخ را دارد که به کاربر امکان تعیین تعداد حرکت سوزن را می دهد. در صورت تعویض فک چرخ خیاطی دکمه دوز موتور مستقیم لی گلد امکان دوخت انواع دکمه ها فراهم می شود.