دکمه دوز ضربدری و چهار سوراخ رویانگ RY-373-D

تماس بگیرید

دکمه دوز ضربدری و چهار سوراخ رویانگ RY-373-D با قابلیت دوخت دکمه های دو یا چهار سوراخ و مجهز به موتور مستقیم (بدون تسمه) می باشد و همچنین به کاربر امکان تعیین تعداد حرکت سوزن را می دهد. در صورت تعویض فک امکان دوخت انواع دکمه ها فراهم می شود.