دکمه دوز دینام سرخود چهار سوراخ رویانگ RY-373D

دکمه دوز با قابلیت دوخت دکمه به صورت چهار سوراخ و مجهز به موتور مستقیم (بدون تسمه) می باشد و همچنین به کاربر امکان تعیین تعداد حرکت سوزن را می دهد. در صورت تعویض فک امکان دوخت انواع دکمه ها فراهم می شود.