دستگاه فول اتوماتیک تولید کلاه جراحی (پزشکی)

دستگاه فول اتوماتیک تولید کلاه جراحی (پزشکی) ، بدون نیاز به دخالت دست یک خط تولید کامل به صورت فول اتوماتیک با تیراژ بالا می باشد.