دستگاه فول اتوماتیک تولید کاور آستین (نایلونی)

تماس بگیرید

دستگاه فول اتوماتیک تولید کاور آستین (اسپان باند – نایلونی)

دستگاه تولید کاور آستین، در دو مدل نایلونی و اسپان باند طراحی گردیده اند. عملیات تولید دستکش در دستگاه فول اتوماتیک تولید کاور آستین نایلونی توسط سیستم حرارت (المنت) و در دستگاه فول اتوماتیک تولید کاور آستین اسپان باند توسط امواج ماوراء صوت (التراسونیک) انجام میگردد. این ماشین آلات توسط موتورهای کم صدا و تغذیه اتوماتیک طراحی شده اند.