دستگاه تولید کش لباس زیر لی گلد مدل LG-A-100E

دستگاه تولید کش لباس زیر لی گلد LGA-100E در سه مرحله :

  • برش کش ( بصورت کاملاً دقیق)
  • دوخت کش
  • جمع آوری کش های دوخته شده