دستگاه تولید دستکش یکبار مصرف فول اتوماتیک

دستگاه تولید فول اتوماتیک دستکش یکبار مصرف ، امکان تولید دستکش از 100 الی 240 عدد در دقیقه با به نیاز ممکن می سازد این دستگاه به صورت تک خروجی و دو خروجی قابل سفارش می باشد. پنل لمسی قرار گرفته روی دستگاه نقش کنترل دستگاه را به عهده دارد.