دستگاه اتوماتیک تولید ماسک پزشکی (سه لایه)

امکان تولید ماسک از 60 عدد در دقیقه الی 180 عدد در دقیقه را دارا می باشد که بنا بر نیاز مصرف کننده امکان سفارش در مدلهای تک خروجی الی سه خروجی دارد و سیستم PLC دستگاه را مدیریت می نماید که توسط نمایشگر لمسی قابل کنترل می باشد.