دستگاه اتوماتیک تولید بدنه ماسک پزشکی(سه لایه)

دستگاه اتوماتیک تولید بدنه ماسک پزشکی (سه لایه) ، کلیه مراحل تولید ماسک را به صورت اتوماتیک انجام میدهد و سه لایه را به صورت یکنواخت با سرعت بالا به یکدیگر متصل میکند و این فرآیند توسط دوخت التراسونیک انجام می گردد.