برش گیوتینی و حرارتی رویانگ مدل RY-C60

دستگاه صنعتی برش گیوتینی با دقت 0/1 میلیمتر قادر است در انواع کش، مارک، زیپ، بند و … عملیات برش را انجام دهد. همچنین این دستگاه قابلیت تشخیص مارک بر روی کش های مارک دار را دارد. که از این طریق برش را در محل های تعریف شده انجام میدهد.