الیک کامپیوتری رویانگ مدل RY-1903

تماس بگیرید

الیک کامپیوتری رویانگ مدل RY-1900DSS

الیک کامپیوتری رویانگ مدل RY-1900DSS مناسب جهت دوخت بست در محل های مختلف لباس (پل کمر، جیب و …) می باشد. در صورت تعویض فک چرخ خیاطی الیک کامپیوتری لی گلد قابلیت دوخت دکمه را نیز دارد.

چرخ های خیاطی صنعتی مشابه را نیز در لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید:

مجهز به سروو موتور فاف آلمان

استفاده از موتور کوچک برای بهره وری و جلوگیری از اتلاف انرژی (صرفه جویی تا 30%)

شما می توانید در قسمت راهنمای تولید پوشاک با کاربردهای مختلف این چرخ خیاطی آشنا شوید.