نمایش یک نتیجه

ادوات اطو (اتو) کاری شامل دیگهای بخار مخصوص کارخانجات
و کارگاه‌های پوشاک، میزهای مکش اتو کاری و اطو های مخزن دار می باشد.

ادوات اطو (اتو) کاری

دستگاه دیگ بخار رویانگ مدل RY-60L

تماس بگیرید