ماه: اکتبر 2019

راهنمای تولید شورت مردانه

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

دوخت نوار به محل برش

میان دوز

  سر دوز EX 

2

دوخت پیش با نوار

میان دوز

نوار دوز

3

دوخت نوار

میان دوز

4

دوخت مارک

راسته دوز

5

اتصال کش به کمر

میان دوز

کش دوز

تیغ راست

6

اتصال کش

الیک

A100 دستگاه دوخت کش

7

دوخت درز

فلت

8

دوخت درز

فلت

9

دوخت الیک

الیک

راهنمای تولید شلوار

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

دوخت دکمه

دکمه زن

2

دوخت جادکمه چشمی

جادکمه چشمی زن

3

دوخت چین (ساسون)

راسته دوز

4

دوخت الیک

الیک

5

اتصال زیپ

دو سوزن دو ماکو

6

دوخت سر دوز

سر دوز

7

دوخت پل به نوار کمر

پل دوز

الیک

8

دوخت نوار جیب پشت به پشت کار

دو سوزن دو ماکو

9

دوخت نشیمنگاه

دو سوزن دو قلاب

قلاب

10

دوخت لبه

دو سوزن دو قلاب

قلاب

11

اتصال قزن

قزن زن

راهنمای تولید تی شرت سه دکمه

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

اتصال نوار لبه آستین به آستین

سر دوز چهار نخ

2

دوخت دکمه

دکمه زن

3

دوخت سر شانه

راسته

میان دوز

4

دوخت جادکمه

جادکمه زن

5

دوخت سر جیب

هفت و هشت

6

دوخت جیب

راسته دوز

نما دوز

7

دوخت لبه و پایین آستین

سر دوز چهار نخ

8

دوخت آستین

سر دوز چهار نخ

9

دوخت پایین دامن

میان دوز

دستگاه اتوماتیک پایین دامن

10

ایجاد شکاف

راسته دوز

راهنمای تولید پیراهن

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

اتصال مارک پشت یقه

راسته دوز

نما دوز

2

دوخت یقه (راسته تیغ دار)

راسته دوز

راسته تیغ دار

3

اتصال آستین (دو سوزن دو قلاب)

سر دوز پنج نخ

راسته دوز

دو سوزن دو قلاب

4

دوخت آستین

راسته دوز

دو سوزن دو قلاب

5

دوخت قاپک

دو سوزن دو ماکو

6

دوخت دکمه

دکمه زن

7

دوخت جیب

راسته دوز

نما دوز

8

دوخت جادکمه

جا دکمه زن

9

دوخت دکمه

دکمه زن

10

دوخت جا دکمه

جا دکمه زن

11

دوخت دور آستین و بدنه

دو سوزن کابویی

سر دوز پنج نخ

12

دوخت پشت گردن

راسته دوز

راهنمای تولید کت زنانه

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

دوخت مارک

راسته دوز

نما دوز

2

دوخت سر شانه

راسته دوز

3

اتصال آستین ها

راسته دوز

4

دوخت پشت  کار

راسته دوز

5

دوخت دکمه

دکمه زن

6

دوخت دکمه

دکمه زن

7

دوخت جا دکمه ای چشمی

جا دکمه چشمی زن

8

دوخت آستین

راسته دوز

راهنمای تولید کت مردانه

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

دوخت آستین

آستین دوز

2

دوخت الیک

الیک

3

کوک بالا برای نوار جیب

هفت و هشت

4

دوخت دکمه

دکمه زن

5

دوخت اطراف نوار جیب

دو سوزن دو ماکو

6

کوک سر جیب

راسته تیغ دار

7

دوخت جا دکمه ای چشمی

جا دکمه چشمی زن

8

دوخت الیک

الیک

9

دوخت دکمه

دکمه زن

10

مشخص کردن نمای کوک

بانتو

11

الیک داخل جیب

الیک

12

دوخت مارک

راسته دوز

نما دوز

13

دوخت آستر سه گوش

کوک شل

14

دوخت بالای یقه

هفت و هشت

15

دوخت خط میانی پشت

راسته دوز

16

کوک موقت پایین

کوک

فرآیند ثبت سفارش و ارسال

مشتریان عزیز شرکت جامه آرایان،

از آنجا که شرکت جامه آرایان همواره به دنبال کسب رضایتمندی مشتریان خود بوده و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نمی نماید، به منظور رفع سردرگمی های احتمالی در فرآیند خرید، مراحل ثبت سفارش محصولات (چرخ های خیاطی صنعتی، ماشین آلات گلدوزی، ماشین آلات برش، ماشین آلات طاقه پهن کن اتوماتیک، ماشین آلات پوشاک بیمارستانی و یکبار مصرف، ادوات اتوکاری و …) و ارسال آن به مشتری، نمودار این مراحل به صورت زیر ترسیم شده است. 

فرآیند ثبت سفارش و ارسال محصول برای مشتری