کارت گارانتی

چرخ خیاطی صنعتی 

شرایط گارانتی دستگاه :

مدت گارانتی 14 ماه می باشد.

ارائه خدمات، تنها با همراه داشتن کارت گارانتی امکان پذیر می باشد.

تجهیزات جانبی و مصرفی شامل گارانتی نمی باشد.

هزینه ارسال دستگاه جهت دریافت خدمات به تعمیرگاه مرکزی، بر عهده خریدار می باشد.

موارد زیر باعث ابطال گارانتی خواهند شد:

هرگونه تعمیر و یا تغییر در تنظیمات دستگاه توسط افراد غیر مجاز 

آسیب قطعات الکتریکی به علت نوسانات برق 

آسیب های ناشی از جابجایی

مخدوش شدن و یا پاک شدن شماره سریال مندرج بر روی دستگاه و کارت گارانتی 

کارت گارانتی طلایی

شرایط گارانتی دستگاه :

حمل و نقل رایگان 

تحویل چرخ جایگزین در صورت زمان انتظار تعمیر بیش از 48 ساعت 

مدت زمان گارانتی 20 ماه می باشد

 نصب و راه اندازی رایگان