چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی

راهنمای تعمیر چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی

تنظیمات فنی قسمت های مختلف چرخ 7600:

1) تنظیم روغن رسانی پمپ روغن:

در صورتی که پاچش روغن به شیشۀ روغن در سرعت کم (2000 دور دردقیقه) انجام نپذیرد ، باید پمپ روغن را به وسیله پیچی که به صفحه تنظیم متصل است، تنظیم نمایید.هر چه سوراخ برگشت روغن کمتر نمایان شود روغن بیشتری به قسمتهای مختلف چرخ می رسد.فاصلۀ استاندارد آن حداکثر 1 میلیمتر می باشد.لازم بذکر است که فقط راسته دوز هایی که پمپ فلزی دارندف قابلیت این تنظیم را دارا می باشند

2) تنظیم روغن رسانی کمپلت:

بر روی شفت متصل به کمپلت پیچ تنظیم وجود دارد که اگر آن را به سمت (A) بچرخانید مقدار روغن رسانی به کمپلت بیشتر می شود و اگر به سمت (B) بچرخانید کاهش می یابد.توجه داشته باشید که در صورتی که روغن به کمپلت کمتر از مقدار استاندارد برسد باعث داغ شدن و همچنین کاهش عمر آن می شودو اگر بیش از اندازه برسد باعث آغشته شدن پارچه دوخته شده به روغن میشود.

 

برای تنظیم مقدار روغن رسانی ، یک کاغذ به اندازه نصف کف دست زیر کمپلت نگهدارد وچرخ به مدت 30 ثانیه با حد سرعت کار کند. خط روغنی که بر روی کاغذ می ماند معیار تنظیم شماست که باید بین 1 تا 2 میلیمتر باشد.

3) تنظیم میل سوزن:

بر روی میل سوزن چندین علامت وجود دارد که در دو نوع می باشد 1-دو خط 2-چهار خط.(کلیه تنظیمات برای سوزن DB می باشد)توپی چرخ رابچرخانید تا میل سوزن در پایین ترین وضعیت خود قرار گیرد،سپس پیچ (1) شل کنید ،میل سوزن را در وضعیت (A) میزان نمایید (به طوری که خط بالای روی میل سوزن برای 2خط و خط سوم از بالا برای 4 خط، هم سطح بوش میل سوزن قرار گیرد)،سپس پیچ (1) کاملا سفت نمایید.

چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی
چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی

(تقریبا نوک شاخک وسط گودی سوزن قرار میگیرد).فضای مابین شاخک وگودی میل سوزن بین 0.04 تا 0.1 میلیمتر(تقریبا اندازه نخ مصرفیتان) باید در نظر بگیرید.حال پیچ های کمپلت را کاملا سفت نموده و چرخ را تست کنید.در آخر نیز پیچ ها را مجددا سفت نمایید(.شکل بالا)

4) تنظیم کمپلت:

بعد از آنکه ازتنظیم صحییح میل سوزن اطمینان حاصل کردید ،صفحه دوخت را از چرخ جدا نمایید . توپی را بچرخانید تا میل سوزن به پایین ترین سطح خود برسد ،دوباره توپی را بچرخانید تا پایین ترین علامت(B) روی میل سوزن به لبۀ بوش میل سوزن برسد،سپس کمپلت را که قبلا پیچ های آن را شل کرده اید با دست بچرخانید تا نوک شاخک(۵)به سوزن برسد(تقریبا نوک شاخک وسط گودی سوزن قرار میگیرد).فضای مابین شاخک وگودی میل سوزن بین ۰٫۰۴ تا ۰٫۱ میلیمتر(تقریبا اندازه نخ مصرفیتان) باید در نظر بگیرید.حال پیچ های کمپلت را کاملا سفت نموده و چرخ را تست کنید.در آخر نیز پیچ ها را مجددا سفت نمایید(.شکل مقابل)

5) تنظیم کاربر:

کاربر راسته دوزی از سه نقطه برای الف) زمان بندی حرکت ،ب) ارتفاع و ج) زاویه کاربر قابل تنظیم می باشد:
الف) زمان بندی کاربر:

بعد از آنکه ازتنظیم صحییح میل سوزن اطمینان حاصل کردید می توانید آن را تنظیم نمایید. زمان بندی کاربربا میل سوزن به این صورت می باشد که 

همزمان با داخل شدن سوزن به صفحه دوختB (فاصله سوراخ سوزن با سطح صفحه 3 میملیمتر)، کاربرC باید هم سطح صفحه وحرکت رو به پایین داشته باشد. برای این تنظیم کاربر باید پیچ های پشت چرخ را باز نمایید سپس واشر آن را جدا کنید. قلوه کاربر(G) دو عدد پیچ دارد (F) آنها را شل کنید سپس با تغییرمحل قلوه کاربر با میل سوزن آن را با توجه به توضیحات بالا تنظیم نمایید.

ب)ارتفاع :

کاربر در زمانی که به بالا ترین نقطه خود می رسد به اندازه 0.8 تا 0.9 میلیمتر( تقریبا به اندازه دندانه های کاربر) باید از صفحه بیرون باشد.برای تنظیم ارتفاع کاربر( کنار کمپلت) پیچ (2) را شل کرده و سپس بوسیله قطعه (1) ارتفاع کاربر را تنظیم نمایید.

ج) زاویه کاربر:

برای تنظیم زاویه کاربر پیچ (A) را شل کرده وسپس پیچ (B) که خارج مرکز می باشد را چرخانده تا زاویه دلخواه وصحیح قرار دهید وسپس پیچ (A) را کاملا سفت نمایید.

پر بازدیدها:

دسترسی ها: