راهنمای استفاده از انواع چرخ های خیاطی صنعتی

کلیه اطلاعات مربوط به طریقه  استفاده از کلیه ماشین آلات را به تفکیک نوع آنها که شامل موارد زیر می باشد توضیح داده شده است:

1-راسته دوزها : شامل هر نوع راسته دوز با پنل کامپیوتری وموتور سرخود، تک پایه یا دوپایه، تیغ دار، قلاب دوز، ظریف دوز یا ضخیم دوز.

2- سردوزها : شامل سردوز های سه نخ ، چهار نخ ؛ 5 نخ ، سردوز کش دوز ، سردوز دوپایه ضخیم دوز،سردوز سر قایمی دار،سردوز گان دوز و ….

3- میاندوز ها : شامل میاندوز موتور سرخود ، میاندوز اتوماتیک ، میاندوز بازویی ، میاندوز اتوماتیک ، میاندوز تیغ چپ( مختص دوخت پایین دامن) ،میاندوز تیغ راست (مختص دوخت کش شورت).

4- مادگی ها : مادگی ها شامل مادگی موتور سرخود مستطیلی ، مادگی اتوماتیک دو رنگ ، مادگی اتوماتیک چشمی

5- دکمه دوزها :  دکمه دوز ها شامل دکمه موتور سرخود ، دکمه موتور سرخود ضربدری ، دکمه اتوماتیک همراه با تغذیه اتوماتیک

6- الیک و نمازن