تماس بگیرید

دستگاه الیک لی گلد مدل LG-1903 دارای قابلیت های زیر می باشد :

  • الیک تا طول 4 سانتی متر
  • دارای فک D
  • دارای فک دکمه
  • دارای فک نمازن در محیط 4×3 سانت
  • ساپورت فورمت VDI
  • قابلیت زدن مادگی بدون تیغ