20

چرخ خیاطی صنعتی

گلدوزی
25

ماشین آلات گلدوزی کامپیوتری

1200 1000

ماشین آلات برش و طاقه پهن کن

دستگاه برش تیغه ای YIN

ماشین آلات التراسونیک ویک بار مصرف

التراسونیک-اصلی
20

چرخ خیاطی صنعتی

ماشین آلات گلدوزی کامپیوتری

ماشین آلات برش و طاقه پهن کن

ماشین آلات التراسونیک

محصولات جدید جامه آرایان