سرنخ زن دو هد رویانگ مدل RY-1977

دارای دو هد سرنخ زن متحرک همراه با سیستم مکش می باشد. این دستگاه قابلیت استفاده دو کاربر با یک دستگاه را دارد. همچنین مجهز به سیستم روغن کاری اتوماتیک و دستی نیز می باشد. از این دستگاه جهت تمیزکاری نخ های روی کار استفاده می گردد.