راهنمای تولید پیراهن

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

اتصال مارک پشت یقه

راسته دوز

نما دوز

2

دوخت یقه (راسته تیغ دار)

راسته دوز

راسته تیغ دار

3

اتصال آستین (دو سوزن دو قلاب)

سر دوز پنج نخ

راسته دوز

دو سوزن دو قلاب

4

دوخت آستین

راسته دوز

دو سوزن دو قلاب

5

دوخت قاپک

دو سوزن دو ماکو

6

دوخت دکمه

دکمه زن

7

دوخت جیب

راسته دوز

نما دوز

8

دوخت جادکمه

جا دکمه زن

9

دوخت دکمه

دکمه زن

10

دوخت جا دکمه

جا دکمه زن

11

دوخت دور آستین و بدنه

دو سوزن کابویی

سر دوز پنج نخ

12

دوخت پشت گردن

راسته دوز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.