راهنمای تولید شورت مردانه

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

دوخت نوار به محل برش

میان دوز

  سر دوز EX 

2

دوخت پیش با نوار

میان دوز

نوار دوز

3

دوخت نوار

میان دوز

4

دوخت مارک

راسته دوز

5

اتصال کش به کمر

میان دوز

کش دوز

تیغ راست

6

اتصال کش

الیک

A100 دستگاه دوخت کش

7

دوخت درز

فلت

8

دوخت درز

فلت

9

دوخت الیک

الیک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.