راهنمای تولید شلوار

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

دوخت دکمه

دکمه زن

2

دوخت جادکمه چشمی

جادکمه چشمی زن

3

دوخت چین (ساسون)

راسته دوز

4

دوخت الیک

الیک

5

اتصال زیپ

دو سوزن دو ماکو

6

دوخت سر دوز

سر دوز

7

دوخت پل به نوار کمر

پل دوز

الیک

8

دوخت نوار جیب پشت به پشت کار

دو سوزن دو ماکو

9

دوخت نشیمنگاه

دو سوزن دو قلاب

قلاب

10

دوخت لبه

دو سوزن دو قلاب

قلاب

11

اتصال قزن

قزن زن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.