راهنمای تولید دامن

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

اتصال بند کمر

راسته دوز

2

دوخت درز

راسته دوز

3

دوخت وسط کار

راسته دوز

4

دوخت درز پیش

هفت و هشت

5

تازدن لبه پایینی

راسته دوز

6

اتصال قزن

قزن زن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.