راهنمای تولید تی شرت سه دکمه

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

اتصال نوار لبه آستین به آستین

سر دوز چهار نخ

2

دوخت دکمه

دکمه زن

3

دوخت سر شانه

راسته

میان دوز

4

دوخت جادکمه

جادکمه زن

5

دوخت سر جیب

هفت و هشت

6

دوخت جیب

راسته دوز

نما دوز

7

دوخت لبه و پایین آستین

سر دوز چهار نخ

8

دوخت آستین

سر دوز چهار نخ

9

دوخت پایین دامن

میان دوز

دستگاه اتوماتیک پایین دامن

10

ایجاد شکاف

راسته دوز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.