راهنمای تولید تی شرت

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

نوار یقه

میان دوز نوار دوز

راسته

میان دوز کابویی

2

اتصال آستین

سر دوز چهار نخ

3

دوخت پایین دامن

میان دوز

دستگاه اتوماتیک پایین دامن

4

اتصال نوار به تنه

سر دوز چهار نخ

5

دوخت سر آستین

میان دوز

دستگاه اتوماتیک سر آستین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.