فرآیند ثبت سفارش و ارسال

مشتریان عزیز شرکت جامه آرایان،

از آنجا که شرکت جامه آرایان همواره به دنبال کسب رضایتمندی مشتریان خود بوده و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نمی نماید، به منظور رفع سردرگمی های احتمالی در فرآیند خرید، مراحل ثبت سفارش محصولات (چرخ های خیاطی صنعتی، ماشین آلات گلدوزی، ماشین آلات برش، ماشین آلات طاقه پهن کن اتوماتیک، ماشین آلات پوشاک بیمارستانی و یکبار مصرف، ادوات اتوکاری و …) و ارسال آن به مشتری، نمودار این مراحل به صورت زیر ترسیم شده است. 

فرآیند ثبت سفارش و ارسال محصول برای مشتری