رفع عیب راسته دوز لی گلد 9050

راهنمای رفع عیب و تعمیر راسته دوز لی گلد 9050 موتور سرخود بی صدا

ایراد های معمولی که ممکن است در راسته دوز صنعتی بوجود آید شامل موارد زیر می باشد:

A) منظم نمی دوزد

B) نخ پاره می شود

C) سوزن می شکند

D) چرخ قفل کرده است

A) منظم نمی دوزد:

1- طول دوخت نامنظم است

2- پارچه چین می خورد

3- زیر می ریزد

4- پارچه را به سختی پیش می برد

1-A) طول دوخت نامنظم است:

اگر سوزن در محل مناسب خود قرار نگرفته باشد و یا کج شده باشد این مشکل بوجود می آید.ترجیحا سوزن را تعویض نمایید.

برای تعویض سوزن پیچ سوزن بند( روی میل سوزن) را شل کرده ، سپس سوزن را در حالتی که شیار بلند و سرتاسری آن به سمت چپ وو گودی سوزن سمت راست قرار دارد ، آن را تا آخرین حد سوراخ میل سوزن بالا برده و سپس پیچ سوزن بند را سفت نمایید.

A-2) پارچه چین می خورد:

کشش نخ سوزن و یا نخ ماکو سفت است. ابتدا نخ سوزن را بوسیله مهره تنظیم نخ ( در جهت خلاف عقربه های ساعت) شل نمایید، در صورتی که دوخت به حالت عادی در نیامد ، نخ ماکو را بوسیله پیچ روی ماکو شل نمایید.

البته در صورتی که پایه دوخت به خوبی روی پارچه ننشیند ویا فشار پایه کم باشد نیز احتمال بروز این مشکل است. برای رفع این مشکل باید پیچ فشار پایه را کمی سفت نمایید(درخلاف عقربه های ساعت).

A-3) زیر می ریزد:

دراین حالت حتما اول مسیر نخ را بررسی نمایید. همان طور که در شکل بالا می بینید باید نخ دقیقا از مسیر مشخص شده در تصویر  عبور نماید. توجه نمایید که در زمان نخ کردن چرخ خیاطی ، حتما پایه دوخت در وضعیت بالا قرار گیرد . در این حالت پولک های تنظیم نخ از یکدیگر باز شده و در نتیجه نخ به راحتی در محل مناسب جای می گیرد. در صورت عدم رفع عیب مهره تنظیم نخ را (در جهت عقربه های ساعت)سفت نمایید.

A-4)پارچه را به سختی پیش می برد:

در این حالت فشار پایه را بوسیله پیچ فشار پایه (در جهت عقربه های ساعت) افزایش دهید

B)نخ پاره می شود:

1) کیفیت نخ مصرفی را بررسی نمایید ،ممکن است جنس نخ شما دارای گره های متعدد باشد .

2) مسیر نخ را بررسی نمایید و از صحت نخ شدن چرخ اطمینان حاصل نمایید.

3) مهره تنطیم نخ را ( در جهت خلاف عقربه های ساعت) شل نمایید.

4) در صورتی که مدتی پس از کار کردن  (10 تا 20 دقیقه ) چرخ شروع به نخ پاره کردن نمود می توان نتیجه گیری کرد که مقدار روغن رسانی به کمپلت به اندازه کافی نمی باشد که باعث داغ شدن آن و در نتیجه سوختن نخ می شود. پیچ نشان داده شده در شکل زیر را کمی در جهت علامت A (مثبت) بچرخانید توجه داشته باشید که در صورت افزایش بیش از حد روغن رسانی به کمپلت آسیبی نمی زند ولی همین امر باعث روغنی شدن نخ وپارچه و همچنین ریختن روغن در قسمت جلو کارتر (زیر کمپلت) میشود.

5- ممکن است به علت شکستن سوزن لبه کمپلت زده دار شده باشد که این

را از طریق لمس لبه فنر کمپلت (حاشیه آن ) می توانید متوجه شودید. قسمت مورد نظر را باید با سمباده بسیار نرم صیقلی نمایید. توجه داشته باشید که به هیچ عنوان نوک کمپلت ( شاخک  کمپلت) را سمباده نزنید.

C) سوزن می شکند:

سوزن را تعویض نمایید و از قرار گیری در محل مناسب آن اطمینان حاصل نمایید. طریقه تعویض سوزن در قسمت A-1 توضیح داده شده است.

همچنین عدم استفاده از سوزن مناسب نیز باعث شکستن سوزن می شود. برای پارچه های ظریف از سوزن 9 تا 11، پارچه های متوسط 14 و برای پارچه های ضخیم از سوزن 16 استفاده نمایید.

D) چرخ قفل کرده است :

قفل (جام) کردن چرخ خیاطی راسته دوز صنعتی معمولا به علت شل بودن بیش از حد نخ و یا بدون پارچه کار کردن  آن می باشد. برای رفع این مشکل قسمت کمپلت چرخ را کاملا به روغن آغشته و مدت 30 دقیقه صبر  نمایید . سپس توپی چرخ راسته دوز خود را با کمی فشار بچرخانید تا نخی که مابین کاسه های کمپلت گیر کرده است بیرون بیاید. در بعضی مواقع ممکن است تکه شکسته سوزن مابین آنها رفته باشد که در این حالت به خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید